130 let SDH Opatovice

130 let SDH Opatovice

V sobotu, 10. srpna, si hasiči v Opatovicích připomněli 130 let od svého založení. Od 11 hodin probíhala slavnostní valná hromada sboru, které se kromě místních hasičů, hasičů z okolních obcí a družebních sborů z Nové Vsi a Tísku zúčastnila i řada vzácných hostů. Hejtman Olomouckého kraje, Ladislav Okleštěk, pozdravil přítomné hned na začátku valné hromady a jako poděkování za činnost opatovských hasičů jim předal Stuhu hejtmana Olomouckého kraje, kterou připnul na jejich historický prapor. Po obsáhlé zprávě starosty sboru, Radka Klanici, který připomněl dávnou historii místních hasičů, ale i další významné události z doby starší i nedávno minulé, byly předány vyznamenání členům sboru. Jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání, Řád Svatého Floriána, obdržel Ladislav Vavřík. Předání všech vyznamenání se ujali i další významní hosté – plk. Ing. Karel Kolářík, ředitel HZS Olomouckého kraje; plk. Ing. Miroslav Čoček, ředitel územního odboru Přerov HZS; Jiří Zips, člen VV SH ČMS; Vlastimila Švubová, krajská starostka SH ČMS a Radek Hlavinka, starosta OSH Přerov. Všem těmto hostům pak místní hasiči předali památeční láhev hasičské slivovice, zástupcům družebních sborů, sborům z okrsku a místním myslivcům památeční demižonek hasičské slivovice. Během následné diskuse opatovští hasiči obdrželi z rukou Jiřího Zipse Stuhu třetího stupně k historickému praporu a z rukou starostky obce, Ing. Dagmar Navrátilové, památeční stuhu, kterou věnovala Obec Opatovice.

Odpolední program začal projížďkou původní opatovské historické koňské stříkačky obcí, která se následně zapojila i do soutěže koňských stříkaček. Hojní návštěvníci pak mohli na opatovské návsi dále shlédnout vystoupení mažoretek z Bystřice pod Hostýnem a ukázky hašení různých druhu hořlavin v podání členů místní zásahové jednotky včetně prezentace odpálení airbagů na figuríně. K dispozici jim také byly zásahové automobily ať už místních hasičů, tak i hasičů profesionálních z několika jednotek. Pro ty odvážnější pak byl připraven osobní automobil, který si mohli rozstříhat pomocí hydraulických nůžek. Děti pak měli možnost si zastříkat ze džberové stříkačky, vydovádět se na skákacím hradě a na závěr zařádit v pěně. Všichni si pak pochutnali na bohatém občerstvení, které pro ně bylo připraveno. A k tomu všemu vyhrávala Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou. Opatovští hasiči děkují všem návštěvníkům za hojnou účast a také všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.