AED

Sbor dobrovolných hasičů Opatovice získal od Hasičské nadace AGROFERT částku 40 000,- Kč na pořízení automatického externího defibrilátoru.

GRANT POVODÍ MORAVY

V závěru roku 2018 se naší jednotce podařilo získat z grantového řízení na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů vyhlášeného Povodím Moravy finance  nákup 8 ks reflexních nepromokavých bund.