Daruj krev, daruješ život!

Daruj krev, daruješ život!

Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a je založeno na principu solidarity. Dárce tak mnohdy svým darem vstupuje do léčby nemocného a umožňuje zachránit ohrožený život.

Aby transfuze byla bezpečná, je nutno se zamyslet nad výživou, životním stylem a prevencí možných chorob dárce. Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli a nelze ji uměle vyrobit. Krve je nejvíce potřeba zejména při velkých úrazech, řadě operací a závažných dlouhotrvajících onemocněních.

Vzhledem k tomu, že pomáhat druhým nám není cizí, tak z tohoto důvodu již několik let přes 10 členů naší jednotky a sboru chodí pravidelně darovat krev a krevní plazmu. V minulých letech jsme transfúzní oddělení v Hranicích, Olomouci a Ostravě navštěvovali každý samostatně, nedávno jsme uskutečnili první menší skupinový odběr na oddělení ve Fakultní nemocnici v Olomouci, kde jsme nechali bezmála dva litry opatovské krve. Akci budeme chtít zopakovat, pokud možno ve větší počtu.

Současně téměř všichni naši dárci jsou zapsáni v Českém registru dárců kostní dřeně, kdy právě darované krvetvorné buňky jsou jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie…).