Granty

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Opatovice pokračuje úspěšně v získávání prostředků na vybavení jednotky. Na přelomu roku 2020/2021 jsme byli  již podruhé úspěšní s žádostí v hasičském fondu Nadace Agrofert, která nás tentokrát  podpořila částkou 20 000,- Kč, které budou sloužit k pořízení ochranných prostředků v souvislosti  se zásahy  v době pandemie COVIDU-19.Dalším úspěšným projektem je zařazení naší žádosti u nadace ČEZ  v rámci podpory regionů, kde byl náš projekt vybrán  a schválen správní radou nadace ČEZ, a byl zařazen do mobilní aplikace  EPP  “ pomahejpohybem“.  Zde nám byla stanovena bodová hodnota projektu cca 71 000 bodů. Po dosažení této hodnoty (nasbírání bodů)  nám bude zaslána částka 40 000,- Kč , která bude použita na nákup speciálního čerpadla, které  umožňuje čerpat znečištěnou vodu z velkých hloubek a umožní tak provádět čištění studní zaplavených při povodních. Reagujeme tak na loňské povodně na Olomoucku, kde jsme několik dní zasahovali. Body získané v aplikaci EPP může přiřadit tomuto projektu každý z  Vás, který body nasbíral při pohybové aktivitě jako je běh, jízda na kole, chůze a podobně. Jen v prvním dnu zveřejnění našeho projektu jsme nasbírali několik tisíc bodů. 
www.pomahejpohybem.cz

Pazdera Tomáš