LASKAVOST PLODÍ LASKAVOST

LASKAVOST PLODÍ LASKAVOST

Naše zásahová jednotka byla několik dní po zásazích na řece Bečvě oslovena Nadačním fondem pomoci, s nabídkou na poskytnutí finančního daru na naši činnost , jako symbolickou odměnu za zásahy jednotky spojené při likvidaci škod na řece Bečvě v důsledku otravy ryb po úniku nebezpečné látky do vodního toku .Finance jsou čerpány z veřejné sbírky Laskavost plodí laskavost, která vznikla jako forma podpory a poděkování všem dobrovolníkům, kteří pomáhají druhým v těžkých dobách, ať už při pandemii koronaviru, při povodních nebo nyní při havárii na řece Bečvě. Na náš účet bylo zasláno celkem 11 000,- Kč, za které jsme pořídili do vybavení jednotky 2 ks brodících kalhot, 1 ks neoprenových prsaček, sadu pro údržbu prostor šatny, prádelny a sprch, a také zimní oděvní doplněk pro členy zásahové jednotky.

Ještě jednou touto formou velmi děkujeme.

Pazdera Tomáš – velitel jednotky