Historie

Opatovský hasičský sbor byl zřízen roku 1889 z rozhodnutí obecního výboru a za pomoci a přispění pana nadučitele H. V. Karlíčka. Tehdejší obecní zastupitelstvo pak pomohlo sboru tím, že v obci nechalo zřídit tři vodní nádrže a vystavělo skladiště. Sbor pak v brzké době získává do vlastnictví čtyřkolovou stříkačku bez per a čtyři berlovky v úhrnné ceně 810 zlatých. Během prvních devíti let fungování sboru členové zasahovali u 16 požárů.
Po čtyřletém období první světové války, kdy byla umrtvena veškerá činnost hasičského spolku, dochází v roce 1918 k obnovení pravidelné schůzové činnosti, cvičení, výcviku a účasti na všech významných kulturních akcích.
V třicátých letech pak nastaly pro opatovské hasiče nelehké časy, když bylo zbouráno hasičské skladiště. Stříkačka putovala z jedné kůlny do druhé; drobnou výstroj a berlovky opatrovali hasiči doma. I z důvodu nezájmu obecního zastupitelstva zůstává sbor v tomto období téměř bez prostředků a nemůže se tak dostatečně starat o svou výzbroj. Ve dvou případech museli dokonce členové sboru nečinně přihlížet, jak je u místního ohně předběhly sousední sbory.
Brzy po vypuknutí druhé světové války přechází majetek opatovských hasičů do vlastnictví obce. Po skončení okupace dochází k obnově činnosti sboru a jeho členské základny. Nárůst počtu členů si vyžádal i výstavbu nové požární zbrojnice, jež započala v roce 1956 a již v roce 1959 u příležitosti 70. výročí založení sboru byla předána do užívání. V tomto roce také dochází k vytvoření soutěžních družstev, která již od svých počátků získávají na soutěžích v okolí přední umístění.

Rozvíjející se činnost sboru znamenala i zvyšující se nároky na prostor, a proto se roku 1969 začíná s rekonstrukcí a přestavbou požární zbrojnice. Nedostatek financí sice celou akci prodloužil, ale v roce 1974 u příležitosti oslav 85. výročí založení sboru mohla být zrekonstruovaná zbrojnice předána do užívání. V tomto roce sbor také získává novou automobilovou cisternu Š 706 RTHP a stává se výjezdovým střediskem pro oblast Záhoří.

Sto let po svém založení, v roce 1989, se sbor mohl pochlubit rozsáhlou členskou základnou 113-ti členů, z toho 38 žen. Toto významné výročí opatovští hasiči oslavili mimo jiné i tradičním výletem zakončeným Záhorským právem, kde si připomněli zvyky našich předků spojených s naším regionem.
Nové poměry nastolené novým politickým uspořádáním po roce 1989 přinesly pro všechny sbory dobrovolných hasičů v naší zemi mnohé změny. Mezi ty nejvýznamnější patří zejména změna organizace činnosti zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů. V roce 1999 je tak zásahová jednotka opatovských hasičů zařazena do kategorie JPO II v rámci plošného pokrytí sil a prostředků okresu Přerov, což pro její členy znamená, že musí být schopni do pěti minut od vyhlášení poplachu vyrazit likvidovat ať už požár, či dopravní nehodu nebo následky jiné živelné pohromy. V roce 2003 jednotka získala bezúplatným převodem od Armády České republiky zásahové vozidlo CAS 32 T815, na jehož opravě strávili členové jednoty neuvěřitelných více než 3600 hodin. Repasovaný zásahový automobil byl slavnostně předán do užívání 17. července 2004 v rámci oslav 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Opatovicích. V roce 2008 se podařilo získat bezúplatným převodem od MV vozidlo WV Transporter.

Změny spojené se změnou režimu se dotkly nejen naší zásahové jednotky, ale i soutěžní činnosti. V roce 2001 vznikla Extraliga požárního sportu ČR a opatovští hasiči patří mezi její zakládající členy. Na přelomu tisíciletí družstva z Opatovic patřila v této soutěži k absolutní špičce v celé České republice.
V roce 2009 jsme uspořádali oslavy 120. výročí založení sboru, v rámci kterých jsme na obecní návsi připravili pro všechny zájemce bohatý program. Sbor čítal 141 členů včetně dětí, z toho 71 žen.