Současnost

V současné době soutěží pod hlavičkou SDH Opatovice dvě družstva dětí, dorostenci a dorostenky jednotlivci, družstvo žen, družstvo mužů, družstvo mužů nad 35 let a družstvo ke koňce, která úspěšně navazují na své předchůdce a i nadále rozšiřují bohatou sbírku pohárů v naší hasičské zbrojnici.
Nedílnou součástí sboru je zásahová jednotka, která čítá 29 členů a je zařazena v rámci plošného pokrytí do kategorie JPO II/1 spolu s dalšími čtyřmi jednotkami v okrese Přerov. K zásahům jednotka používá CAS 32 T815, DA VW Transporter a DA VW Crafter, který v roce 2013 nahradil naší Avii, která sloužila naší jednotce a sboru dlouhých bezmála 35 let. Mimo výjezdová vozidla je jednotka vybavena zásahovým oblečením a další technikou plně srovnatelnou s našimi profesionálními kolegy, kterou se neustále snažíme udržovat v akceschopném stavu a dále doplňovat. Členové jednotky ročně vyjíždějí v průměru k více než třiceti událostem.

Činnost opatovských hasičů však není jen o zásahové jednotce. Je o práci a aktivitách všech členů našeho sboru. Opatovský hasičských rok začíná už v lednu pořádáním našeho plesu a postupně se nabalují další akce. V závislosti na sněhových podmínkách pořádáme pro děti netradiční zimní olympiádu. Předjaří věnujeme úklidu hasičárny, obce i jejího okolí. Mladí hasiči pomáhají s čištěním příkop u příležitosti Dne země, ti starší pak sbírají po obci železný šrot. Celoročně jsme zapojeni do akce Recyklujte s hasiči, kdy ve spolupráci s OU Opatovice umožňujeme občanům naší obce odevzdat bezplatně vysloužilé elektrospotřebiče.

Přelom dubna a května již tradičně patří výšlapům s našimi přáteli z družebních sborů z Nové Vsi a Tísku, se kterými se naše kamarádství datuje od roku 1971, resp. 1992. Každoročně se naši členové 7. května v podvečer připojují k lampiónovému průvodu obcí, který probíhá v rámci vzpomínkového aktu u příležitosti připomenutí osvobození naší obce. V tomto měsíci také každoročně začíná příprava všech soutěžních družstev, která si vybudovala v našem sboru dlouhou a bohatou tradici. Na počátku června pomáháme s organizací dětského dne. Červen je na naše akce vůbec bohatý. Na jeho počátku pořádáme dětskou soutěž O pohár SDH Opatovice, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 1994. Červen v posledních letech také tradičně patří soutěži O putovní pohár zastupitelstva obce Opatovice, která je zařazena do seriálu soutěží VC OSH Přerov a která v roce 2016 oslaví padesáté výročí. V době prázdnin pořádáme hasičský cyklovýlet a objíždíme hasičské soutěže v blízkém i vzdáleném okolí. Na přelomu září/října probíhá každoroční ukončení soutěžní sezóny pro členy soutěžních družstev, ale i pro další členy a příznivce sboru jako poděkování za jejich reprezentaci SDH Opatovice a celoroční podporu při všech akcích, které sbor pořádá. V listopadu zveme nejen hasiče z Opatovic, ale i z celého okrsku do Lidového domu v naší obci na pingpongový turnaj O Putovní pálku SDH Opatovice. V prosinci nás pak vždy čeká výroční valná hromada a taneční Štěpánská zábava. Tato zábava však není jediná, kterou organizujeme a vedle Velikonoční zábavy pořádáme příležitostně i další akce podobného zaměření.

Opatovský sbor se dále může pochlubit šesti nositeli nejvyššího hasičského vyznamenání Zasloužilý hasič a v celé České republice nenajdete sbor, který by měl takto vyznamenaných hasičů tolik.
Z řad našich starších hasičů se také rekrutuje většina našich rozhodčích, kteří svým spravedlivým a bedlivým okem spolurozhodují na mnoha hasičských soutěžích, čímž také přispívají k důstojné reprezentaci našeho sboru.
V roce 2014 sbor oslavil 125. výročí svého založení. K této příležitosti nechal sbor zhotovit slavnostní prapor sboru, který pro nás vyrobila firma Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí. Požehnání nového praporu se konalo v den oslav při mši svaté. Následovala slavnostní valná hromada, během které byla sboru předána Stuha 1. stupně k Čestnému praporu SH ČMS. Jde o nejvyšší vyznamenání, které může sbor dobrovolných hasičů obdržet.