POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY // 4.7.

POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY // 4.7.

4.7. Opatovice – požár osobního vozidla


Jednotka vyslána KOPIS Olomouc k požáru osobního automobilu do Opatovic.
Jednotka prakticky nemusela vyjíždět z garáže. K zahoření v motorové části vozidla došlo před hasičskou zbrojnicí v Opatovicích.
Členové jednotky provedli uhašení a poté motorovou část zkontrolovali termokamerou.