Převzetí nového zásahového vozidla

Převzetí nového zásahového vozidla

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Opatovice uvedla 1.12.2018 slavnostně do výjezdu zrekonstruovanou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 SCANIA.

Toto vozidlo jsme obdrželi bezúplatným převodem od HZS Ol. kraje kde sloužilo na centrální stanici v Přerově. Součástí tohoto převodu byl také el. lanový naviják, elektrocentrála HONDA, přetlakový ventilátor PAPIN a z předchozího roku také hydraulické vyprošťovací zařízení LUCAS. Po vozidlu CAS 32 Tatra a dopravním automobilu VW Transporter se jedná o již třetí vozidlo, které jsme takto bezplatně získali převodem od HZS. Jeho koncepce nám umožní přiblížit se standardu vybavení a umístění technických prostředků současné doby , které již nebylo možné integrovat do stávající cisterny.

Protože se však jednalo o již užívané vozidlo bylo nutné provést rekonstrukci jeho nádstavby a provést dílčí úpravy podvozku.. Na tuto akci se podařilo získat dotaci od Olomouckého kraje ve výši 300 000,- Kč. Celá akce proběhla v návaznosti na slavnostní odpoledne, při kterém byla zastupitelstvem obce zasazena lípa ke 100 výročí založení Československa. Součástí předání vozidla byla také ukázka zásahu jednotky na fiktivní dopravní nehodu s vyproštěním zraněné osoby pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení . Klíče od vozidla předával ředitel HZS ÚO Přerov plk. Ing. Miroslav Čoček do rukou starostky obce Ing. Dagmar Navrátilové a veliteli jednotky Tomáši Pazderovi. Stávající cisterna CAS 32 Tatra byla předána jednotce obce Horní Újezd.