Vysoušeč

Vysoušeč

Zásahová jednotka obce  úspěšně pokračuje ve vybavování zrekonstruované hasičské zbrojnice. K předchozímu vysoušeči zásahového vybavení , který byl pořízen díky brigádnické činnosti členů jednotky,  přibyl v tomto týdnu druhý zbývající  kus, který zajistí efektivní údržbu  zásahového vybavení ihned po zásahu. Také zde se nám podařilo zajistit finanční prostředky  ve výši 24 000,- Kč , které uhradily 95 % z celkové pořizovací ceny včetně dopravy. Finance jsme získali od Povodí Moravy za čištění hranického jezu a od firmy Klouboucká lesní za technickou pomoc  při hašení obrovského množství štěpky na Kozlově.


Pazdera T – velitel jednotky