Členové JSDH

JPO II/1  SDH OPATOVICE
Číslo Funkce Příjmení a Jméno Kurz
1 VJ,S Pazdera Tomáš TŘ,S,MP,VMP,NDT,VZOHV,FOK
2 VD Matýska Martin VD40
3 VD Musil Karel VD40,NDT,TJSDH
4 VD Andrýsek Leopold VD,NDT,VMP
5 VD Klanica Radek VD40,NDT,TCHTS,VMP,FOK
6 VD Kučera Bohumil VD,NDT
7 VD Klvaňa Petr NDT,ZZZ, VZOHV,VD40
8 VD Jan Ondruch NDT, TŘ,VD40
9 S Roháček Zdeněk S40,NDT
10 S Vašíček Dalibor S40,NDT
11 S Orava Marek S40
12 S Hasilík Ivo S40,NDT,ŘMP
13 S Pavelka Jiří NDT
14 Hasič Stržínek Vít NDT
15 Hasič Roman Libor NDT
16 Hasič Číhal Jaromír ml. NDT,ZZZ, VZOHV,FOK
17 Hasič Hason Radek TCH 16,NDT
18 Hasič Číhal Jaromír st. FOK
19 Hasič Pírek Vojtěch NDT
20 Hasič Kobliha Petr NDT
21 Hasič Holeček Jiří NDT,ZZZ
22 Hasič Andrýsek Martin
23 Hasič Andrýsek Jakub NDT,ZZZ,VZOHV,FOK
24 Hasič Woldán Marek NDT
25 Hasič Vašíček Dalibor ml. NDT, ZZZ,VZOHV
26 Hasič Roman David NDT, FOK,ŘMP
27 Hasič Kuchař Jaromír NDT
28 Hasič Jan Rak
29 Hasič Martin Číhal NDT, ŘMP
30 Hasič Stržínek Pavel NDT
31 Hasič Woldán Martin NDT
32 Hasič Číhal Michal NDT
V40 velitel jednotky,družstva   TCH-16 technik chem. a tech. služby   TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva
S40 strojník   ŘMP motorové pily   PNV práce na vodě
NDT nositel dýchací techniky   VMP vůdce malého plavidla     taktické řízení
VZOHV vyprošťování z hav. Vozidel   ZZZ základy zdrav. Znalostí   FOK ohňový kontejner


Školení jednotky Opatovice