JPO II/1  SDH OPATOVICE
Číslo Funkce Příjmení a Jméno Kurz
1 VJ
2 VD Matýska Martin VD40
3 VD Klvaňa Petr VD40,NDT,ZZZ,VZOHV,ŘMP
4 VD Andrýsek Leopold VD,NDT,VMP,VOZHV
5 VD Klanica Radek VD40,NDT,TCHTS,VMP,FOK,ŘMP
6 VD Kučera Bohumil VD,NDT
7 VD Ondruch Jan NDT, TŘ,VD40
8 VD Vašíček Dalibor ml. NDT, ZZZ,VZOHV,ŘMP
9 S Vašíček Dalibor S40,NDT
10 S Orava Marek S40
11 S Hasilík Ivo S40,NDT,ŘMP
12 S Pavelka Jiří NDT,S40,ŘMP
13 S Woldán Marek NDT,S40,ŘMP
14 S Kuchař Jaromír NDT,S40,ŘMP
15 Hasič Stržínek Vít NDT
16 Hasič Roman Libor NDT
17 Hasič Číhal Jaromír ml. NDT,ZZZ, VZOHV,FOK,ŘMP
18 Hasič Hason Radek TJSDH,NDT
19 Hasič Kobliha Petr NDT
20 Hasič Holeček Jiří NDT,ZZZ
21 Hasič Andrýsek Jakub NDT,ZZZ,VZOHV,FOK,ŘMP
22 Hasič Roman David NDT, FOK,ŘMP
23 Hasič Jan Rak NDT,ŘMP
24 Hasič Martin Číhal NDT, ŘMP,ZZZ
25 Hasič Woldán Martin NDT,ŘMP
26 Hasič Číhal Michal NDT,ŘMP,ZZZ
27 Hasič Pazdera Martin
28 Hasič Roreček David NDT
29 Hasič Novák Jaromír NDT
V40 velitel jednotky,družstva   TCH-16 technik chem. a tech. služby   TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva
S40 strojník   ŘMP motorové pily   PNV práce na vodě
NDT nositel dýchací techniky   VMP vůdce malého plavidla     taktické řízení
VZOHV vyprošťování z hav. Vozidel   ZZZ základy zdrav. Znalostí   FOK ohňový kontejner
Členové JSDH rok 2018.


Školení jednotky Opatovice