Zařazení/statistika

JPO II/1 obce   O P A T O V I C E

Po celou dobu trvání sboru pomáhají jeho členové při požárech a dalších pohromách v obci a nejen v ní. Aby tato činnost byla co nejefektivnější, jsou ve sborech postupně organizováni členové v tzv. zásahových jednotkách, kteří jsou zdravotně, fyzicky a odborně připravováni na případné zásahy. Takováto jednotka postupně vzniká i u nás v Opatovicích. Z důvodu zabezpečení rovnoměrného pokrytí celého území naší republiky, jsou nařízením vlády z roku 1994 ustaveny jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů, které jsou rozděleny do několika kategorií. Naše jednotka je určena v plošném pokrytí do kategorie JPO II.

Tento typ jednotky musí disponovat cisternovou automobilovou stříkačkou a dopravním automobilem. Výjezd je časově omezen a v případě plného ustavení JPO II se uskutečňuje do 5 minut.

Jednotka tedy vzniká i u nás a je jednou z mála, která splňuje všechna kritéria předepsaná vyhláškou. Všichni hasiči musí absolvovat 40 hodinové vstupní školení, které je opravňuje k výkonu služby v jednotce. Současně absolvují velitelé, velitel jednotky a strojníci odborné školení v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Každý rok pak všichni členové absolvují zdravotní prohlídky. V roce 1994 má jednotka celkem 18 členů.

Od roku 1999 je v naší jednotce zřízena 24 hodinová pohotovostní služba, která je rozdělena na tři směny střídající se v pravidelných cyklech. Členové této služby jsou v případě vyhlášení poplachu povinni být do 5 minut k dispozici a provést výjezd požární jednotky v minimálním početním stavu 1+3 k zásahu. Pravidelně jsou prováděny měsíční rozpisy těchto služeb, školení členů, práce na technice a výjezdy k zásahům. Počet členů jednotky je zvýšen na 24 a je tak možné nahradit každého člena v pohotovosti v případě jeho nepřítomnosti. Jednotka má v té době 5 velitelů, 6 strojníků, 6 radiooperátorů, 3 lezce, 6 nositelů oprávnění pro práci s motorovou pilou a 20 nositelů dýchací techniky.

Výkon této pohotovostní služby je organizován do roku 2001, kdy po 18 měsících je z důvodu velkého finančního zatížení obce výkon této služby pozastaven. Jednotka je dále zařazena v kategorii JPO II/1 bez stálého pohotovostního režimu a i nadále vykonává činnost pro, kterou byla založena.

Členové jednotky v letech 1994 – 2004 zasahovali u 63 událostí. Od roku 2005 do roku 2014 byl však poplach jednotce vyhlášen více než 250 krát. Počet událostí se tak za srovnatelné období zčtyřnásobil.

 Zásahy 2005 - 2014Zásahy 2005 - 2014Zásahy 2005 - 2014