AED

Sbor dobrovolných hasičů Opatovice získal od Hasičské nadace AGROFERT částku 40 000,- Kč na pořízení automatického externího defibrilátoru.

AED bylo předáno do užívání zásahové jednotce. Současně absolvovali členové zásahové jednotky školení od instruktora zdravotníka HZS, který se všemi členy procvičil na tréningových figurínách základy resuscitace doplněné o podávání kyslíkové terapie z přístroje SATURN OXY. Samotnému školení předcházela prezentace přístroje občanům obce, kteří projevily zájem seznámit se použitím tohoto přístroje.