Grant Povodí Moravy

Grant Povodí Moravy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Opatovice získala na základě zpracované žádosti, finanční grant na pořízení nového vybavení pro zásahovou jednotku.

Naše jednotka byla vybrána z celkem 34 žadatelů  a patří mezi pět úspěšných žadatelů. Vyhlašovatelem grantu je Povodí Moravy, s.p., který takto podporuje dobrovolnou činnost zásahových jednotek v blízkosti vodních toků. Je to již podruhé co se nám podařilo získat v rámci tohoto grantu finanční příspěvek. Jeho výše letos činní 6 720,- Kč a  částka bude použita na nákup reflexních nepromokavých obleků ( pláštěnek) pro použití při déletrvajících zásazích za špatných klimatických podmínek.  
 
Pazdera Tomáš  – velitel  jednotky
 
smartcapture